• Wethouder Krieger prijst het initiatief Nieuwbouwdag.

Vol lof over Nieuwbouwdag

PURMEREND Op initiatief van een aantal makelaars wordt aanstaande zaterdag 21 oktober de Nieuwbouwdag gehouden. Iedereen is van harte welkom tussen 11.00 en 13.00 uur in Grand Café Heel Europa in Purmerend. Er wordt informatie gegeven over diverse nieuwbouwprojecten in de regio, waaronder nieuwbouw in Kop West, de Kleine Where en de Weidevenne. Aanleiding om Purmerends wethouder van ruimtelijke ordening, de heer Hans Krieger (VVD) op te zoeken.

Ernst Buning

[GOED INITIATIEF] 'Als overheid juichen wij dit initiatief erg toe. Het is alweer een tijd geleden dat verschillende makelaars de handen inéén sloegen en gezamenlijk zo'n bijeenkomst organiseerden. Er is in Purmerend een grote behoefte aan nieuwe woningen. Wij zijn blij met alles dat erbij gebouwd wordt. De nieuwbouw die aanstaande zaterdag wordt gepresenteerd zit vooral in het midden en hogere segment. Uit ervaring weten we dat zeker 75 procent van de bewoners van nieuwbouw uit Purmerend zelf komen. Zij laten elders in Purmerend een woning achter en dat is weer interessant voor starters. Want onder hen is een grote behoefte aan woonruimte', zegt Krieger.

[TOEKOMST] Zaterdag worden woningen gepresenteerd, die in de nabije toekomst opgeleverd zullen worden. Bezoekers kunnen direct zaken doen met de aanwezige makelaars over de aankoop van nieuwbouw en verkoop van hun huidige woning. Krieger kijkt daarnaast ook naar de langere termijn: 'Tot 2040 willen we er nog 10.000 woningen bij. Het moet een divers aanbod worden, waaronder ook sociale huurwoningen. Om dat allemaal mogelijk te maken, zullen we de hoogte in gaan, en dan praat je over meer dan 12 verdiepingen. Op die manier kan je op de beschikbare ruimte uiteindelijk meer mensen laten wonen'.

[BEREIKBAARHEID] Aangezien veel inwoners van Purmerend forenzen, is het belangrijk goed naar de capaciteit van de toegangswegen te kijken. Krieger: 'Er wordt veel gedaan aan de wegen van en naar Purmerend: binnenkort wordt een vrije busbaan geopend tussen Purmerend en Ilpendam. De tweede Coentunnel zorgt voor een betere doorstroming en voor de nabije toekomst zijn er ook concrete plannen de A7 tussen Zaandam en Purmerend te verbreden. De huidige spitsstrook helpt in principe goed, maar het is wel een kwetsbaar systeem. Er hoeft maar iets te gebeuren of de spitsstrook moet dicht. In de plannen die nu op tafel liggen wordt uitgegaan van drie permanente rijstroken'.

[GROEN] Meer inwoners betekent ook dat er voldoende ruimte moet zijn voor groen en recreatie. Krieger ziet dat rooskleurig in: 'Gelukkig hebben wij dat volop in onze regio. Rondom Purmerend zijn veel landelijke gebieden, we zitten aan de rand van het Werelderfgoed De Beemster en het IJsselmeer is ook vlakbij. Dus dat zit wel snor'.

Krieger hoopt op een goede opkomst aanstaande zaterdag, zodat de makelaars in de toekomst vaker gezamenlijk zo'n initiatief zullen nemen.

De Nieuwbouwdag vindt plaats tussen 11.00 en 13.00 uur in Grand Café Heel Europa aan de Genuahaven 48 in Purmerend.