• Impressie van de woonunits, zoals de gemeente van plan is aan te schaffen.

    Gemeente Purmerend

Tijdelijke huisvesting nader toegelicht

PURMEREND De buren van de tijdelijke woningen worden op maandag 9 en woensdag 11 april voor een tweede keer uitgenodigd voor een informatieavond. Maandag 9 april is de informatieavond tussen 19.30 en 21.30 uur in wijkcentrum De Inval (Karekietpark 16). Woensdag 11 april is de informatieavond tussen 19.30 en 21.30 uur in Kind en Tienercentrum Riekstraat (Riekstraat 21). Iedereen is van harte welkom, ook buiten de direct omwonenden. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig.

Het voorstel van de gemeente is om op een aantal locaties tijdelijke woningen te plaatsen. Deze woningen zijn voor mensen, die door de lange wachttijd op een sociale huurwoning tussen wal en schip dreigen te raken. De locaties zijn: Westerweg 69, Karekietpark, Etserstraat en de Kanaaldijk. De gemeenteraad bespreekt de plannen eerste in de raadscommissie van 12 april en neemt op 26 april het definitieve besluit over dit voorstel. Informatie is te vinden op www.woneninpurmerend.nl/tijdelijkewoningen. Onderaan deze pagina kunnen mensen, die op de hoogte willen blijven, een belangstellingsformulier invullen.