'Zorgen om afspraken PostNL locatie'

PURMEREND Snippe Projecten maakt zich zorgen om de afspraken die gemaakt zijn met de gemeente Purmerend inzake nieuwbouw op de PostNL locatie. 'Als het nieuwe college het plan niet langer zou ondersteunen of als het plan vanuit het college of de verantwoordelijke wethouder niet de volledige steun krijgt, zou dat een schending van de gemaakte afspraken zijn', zo laat Snippe Projecten middels een persbericht weten.

'Het CDA heeft in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen haar weerstand tegen het plan met betrekking tot de PostNL-locatie tot speerpunt van haar campagne gemaakt. In de openbare verslagen van de verkenner die betrokken is bij de coalitie-onderhandelingen valt te lezen dat dit punt ook uitdrukkelijk onderwerp is van de coalitie-onderhandelingen. Dit is in potentie een latente tekortkoming van de gemeente, want de coalitie-onderhandelingen gaan om de vorming van het toekomstige college van burgemeester en wethouders, dus het toekomstige bestuur van de gemeente.'

Snippe heeft vertrouwen in de raad van de gemeente Purmerend. Maar dat er een partij is die naar alle waarschijnlijkheid deel zal gaan uitmaken van het college en die in die hoedanigheid van toekomstig bestuur van de gemeente probeert om het PostNL-plan te torpederen, is volgens Snippe Projecten een schending van de met de gemeente vóór de verkiezingen gemaakte afspraken.

'Een nieuw college zal zich moeten houden aan afspraken die door het vorige college namens de gemeente zijn gemaakt. Dat betekent dus dat het nieuwe college zich zal moeten inspannen om het PostNL-plan te ondersteunen, waarna het vervolgens aan de raad is om daar wat van te vinden voor zover dat in het publiekrechtelijke traject nodig is. Wat er nu gebeurt is iets anders. Als het nieuwe college het plan niet langer zou ondersteunen of als het plan vanuit het college of de verantwoordelijke wethouder niet de volledige steun krijgt, zou dat een schending van de gemaakte afspraken zijn.'

Snippe Projecten heeft in een brief aan het college gevraagd om te bevestigen dat de gemaakte afspraken zullen worden nagekomen. De gemeente heeft middels een advocaat laten weten meer tijd nodig te hebben om de vraag te beantwoorden.