• Wethouder Hans Krieger en directeur-bestuurder Stefan van Schaik tekenen de overeenkomst.

    gemeente Purmerend

Woningbouw op voormalige schoollocatie Purmer-Zuid

PURMEREND wethouder Hans Krieger en Stefan van Schaik, directeur-bestuurder van Wooncompagnie, ondertekenden vandaag de overeenkomst voor de bouw van 30 sociale huurwoningen aan de Drontermeer.

Voor de ontwikkeling van het plan is intensief samengewerkt met een betrokken participatiegroep, waarin buurtbewoners, de gemeente en Wooncompagnie vertegenwoordigd zijn.

Wethouder Hans Krieger is erg blij met dit project.

'Er is in Purmerend een groot tekort aan sociale huurwoningen. De samenwerking met de buurt en Wooncompagnie was geweldig en de nieuwe bewoners zullen op deze mooie plek in Purmer-Zuid meer dan welkom zijn.' EXTRA WOONRUIMTE De 30 sociale huurwoningen zijn bedoeld voor één- en tweepersoonshuishoudens, waar volgens Stefan van Schaik, directeur-bestuurder van Wooncompagnie veel vraag naar is.

'In Purmerend zijn veel urgente woningzoekenden, waardoor er vrijwel geen woningen beschikbaar zijn voor reguliere woningzoekenden. Om die reden willen wij als corporatie in de gemeente Purmerend versneld extra woonruimte beschikbaar maken. Dit nieuwbouwproject is onderdeel van onze plannen.' OPENBARE RUIMTE Buurtbewoners konden voor het realiseren van de woningen stemmen op twee varianten. Zij hebben gekozen voor een zogenaamd 'parallelmodel'.

Dit betekent dat de 30 woningen in twee rijen tegenover elkaar worden gebouwd. Een volgende stap is het maken van plannen voor de openbare ruimte.

Volgende week komt de groep weer samen om de inrichting van de openbare ruimte te bespreken.