Werken in heemtuin De Dwarsgouw

PURMEREND IVN Waterland werkt iedere maand aan het onderhoud van heemtuin De Dwarsgouw, een natuurgebied van 2 ha met een groot stuk weiland, een klein bosperceel, een moerasbos, een grote waterpartij, een paar amfibieënpoelen en bloemrijk rietland. Op zaterdag 16 februari van 8.45 tot 12.15 uur is er een werkdag in de heemtuin. Vrijwilligers zijn welkom.

Heemtuin De Dwarsgouw geeft een beeld van de in Waterland voorkomende landschappen. Wat er allemaal in Waterland groeit, bloeit en leeft, is in deze heemtuin op kleine schaal te zien. Er zijn verschillende biotopen: weiland, bos, moeras, plas-drasoevers, verlandingszones, waterpartijen, kronkelende slootjes en amfibieënpoelen.

De variatie in deze biotopen en de afwisseling in hoge en lage vegetatie zijn van groot belang voor het leven van planten en bomen, paddenstoelen, amfibieën, (trek)vogels, insecten, kleine zoogdieren etc.

De specifieke flora en fauna in de heemtuin vraagt om een zorgvuldig beheer. Daaraan werkt de werkgroep heemtuin elke derde zaterdag van de maand van 8.45 uur tot 12.15 uur.

Dit is veel werk en daarom is de werkgroep op zoek naar vaste vrijwilligers. Wie een keer wil meehelpen is van harte welkom. Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan via: www.ivn.nl/afdeling/waterland.