Vragen over veiligheid Van IJsendijkstraat

PURMEREND Het CDA Purmerend en de Stadspartij hebben vragen gesteld over de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de Van IJsendijkstraat. Aanleiding hiervoor waren de signalen van een groep bewoners, die aangaven dat het eenrichtingsverkeer massaal genegeerd wordt. Dit levert gevaarlijke verkeerssituaties op en tast de leefbaarheid aan van de omgeving aan. Vele klachten in de richting van de gemeente hebben volgens de bewonersgroep niet geleid tot verbetering en afdoende maatregelen.

Door de laatste herinrichting van de Van IJsendijkstraat waarbij het eenrichtingsverkeer is ingevoerd, is de leefbaarheid in de straat verbeterd. Toch geven bewoners nu aan dat de laatste twee jaar de leefbaarheid weer aanzienlijk achteruitgaat. De voornaamste reden is dat autoverkeer het inrijverbod vanaf de kant van De Beuk massaal negeren.

Bewoners geven aan dat de politie en handhaving van de gemeente gemiddeld 1 keer per week in de straat staan voor handhaving, dat er veel bekeuringen geschreven worden en dat deze controles de hoogste frequentie hebben van Purmerend. Ondank deze inzet vermindert het aantal auto's dat het inrijverbod negeert niet.

De partijen willen hebben hierover de volgende vragen gesteld aan het college: is het mogelijk om bij de sluis (het gedeelde eenrichtingsverkeer) aan de Van IJsendijkstraat een flitspaal te plaatsen?

Als dit geen gemeentelijke taak is, bent u dan bereid om in gesprek te gaan met de instantie die hier wel over gaat?

Op dit moment worden de plannen uitgewerkt voor de herinrichting van het gedeelte van de straat tussen het Achterom en de Cantekoogweg waarbij de sluis (het gedeelde eenrichtingsverkeer) verlengd gaat worden. Op welke wijze worden de bewoners van de Van IJsendijkstraat hierbij betrokken?

Week van de Hoogbegaafdheid

STREEK Van zaterdag 10 tot en met zondag 18 maat is het de Week van de Hoogbegaafdheid.

Ongeveer 2% van de bevolking is hoogbegaafd; dat is 1 op de 50 mensen. Mensen die hoogbegaafd zijn kunnen veel betekenen voor hun omgeving of de maatschappij, indien zij in staat worden gesteld hun kennis en kunde optimaal te ontwikkelen en in te zetten. Het is daarom belangrijk om te weten wat hoogbegaafdheid is en wat ervoor nodig is om talenten tot ontwikkeling te laten komen, want dat gaat niet vanzelf. Het verspreiden van kennis over hoogbegaafdheid is het doel van de 'Week van de Hoogbegaafdheid', dat dit jaar voor de derde keer plaatsvindt. De organisatie streeft ernaar dat er in iedere gemeente in Nederland in deze week minimaal één activiteit plaatsvindt met hoogbegaafdheid in de hoofdrol.

Alle activiteiten staan vermeld op: www.weekvandehoogbegaafdheid.nl.