• HHNK

Voor het oog van de camera

STREEK Iedereen kan vanaf 13 februari de commissie- en bestuursvergaderingen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier live online volgen. Op die datum vergaderen de commissie bestuur, middelen en waterketen en de commissie water voor het eerst onder het toeziend oog van webcamera's. De live-videoregistratie blijft bewaard en kan ook op een later moment worden teruggekeken. Alle openbare vergaderingen van commissies en algemeen bestuur zijn online bij te wonen via https://www.hhnk.nl/portaal/livestream-bestuursvergaderingen_43763/.