Vergadering KBO

PURMEREND De Katholieke Bond van Ouderen (KBO) houdt op vrijdag 20 april om 13.30 uur in 't Stamhuis aan de Kerkstraat 11 de jaarlijkse ledenvergadering. Leden en andere belangstellenden zijn van harte welkom.

In deze vergadering zal het bestuur rekening en verantwoording afleggen over het boekjaar 2017. Tevens gaat het bestuur de plannen kenbaar maken voor de verdere invulling van het verenigingsjaar 2018.

Het is alweer 60 jaar geleden dat de afdeling werd opgericht en dat wordt gevierd. Achter de schermen wordt er al hard gewerkt aan een jubileumprogramma. Suggesties van de kant van de leden zijn altijd welkom.

Deze ledenvergadering wordt afgesloten met een bingo waarbij er prijzen te winnen zijn.

Leden van de KBO zijn welkom om buren, kennissen of vrienden mee te nemen naar de vergadering. Zo kunnen zij ook kennismaken met deze afdeling van de KBO.