Toewijzing tijdelijke woningen

PURMEREND Het college van burgemeester en wethouders van Purmerend heeft een voorstel gemaakt over de doelgroep en de manier van toewijzen van tijdelijke woningen die de gemeente gaat realiseren. Het college brengt het voorstel op woensdag 21 november in bij de commissie SOB. Op donderdag 29 november neemt de gemeenteraad er een definitief besluit over.

De ruim honderd tijdelijke woningen komen op vier locaties in de stad. De locaties zijn Westerweg 69, Karekietpark, Etserstraat en de Kanaaldijk. De tijdelijke woningen zijn bedoeld voor Purmerenders die met spoed een woning nodig hebben. Inwoners van Purmerend die minimaal zes maanden in Purmerend wonen of mensen die een maatschappelijke, sociale of economische binding met Purmerend hebben.

MAATWERK Een deel van de woningen (70 %) wordt beschikbaar voor kandidaten die, op basis van maatwerk, een woning toegewezen krijgen. Dit kan gaan om: mensen die beschikken over een urgentieverklaring, mensen die uitstromen uit wonen op maat, mensen die met spoed een woning nodig hebben, maar niet in aanmerking komen voor een urgentieverklaring. Dit kan bijvoorbeeld gaan om jongeren die niet meer thuis kunnen blijven wonen of mensen die een woning zoeken in verband met complexe familieomstandigheden.


LOTING Naast de spoedzoekers, zijn er ook veel Purmerenders (met name jongeren), die al lang op zoek zijn naar een eigen woning. Het college heeft besloten om 30 procent van de woningen beschikbaar te stellen aan mensen die niet tot een specifieke doelgroep behoren. Deze woningen worden op basis van loting toegekend.

De WMO-organisatie van de gemeente gaat een grote rol spelen in het toewijzen van de woningen. Zij bepalen aan de hand van een intake en de achtergrond van de kandidaat of deze al dan niet geschikt is voor een directe toekenning van een tijdelijke woning. Het beheer wordt ondergebracht bij een externe organisatie. Zij nemen het administratief, het sociaal en het technische beheer voor hun rekening. De manier van aanmelden voor een woning wordt in afstemming met de externe beheerorganisatie nog nader uitgewerkt.

De huurder krijgt een huurcontract voor maximaal twee jaar. Langer dan twee jaar maakt dat er huurbescherming ontstaat voor de huurder. De bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het vinden van een andere woning binnen deze twee jaar. De huurprijs is € 500,- euro per maand. Afhankelijk van het toetsingsinkomen van de huurder, is het mogelijk om voor een huurtoeslag in aanmerking te komen.
De toewijzing van de tijdelijke woningen gaat buiten het reguliere systeem om. De mensen behouden hierdoor hun inschrijfduur bij Woningnet of Woonmatch. Op 29 november kan de raad mogelijke wensen en bedenkingen aangeven, dan wel akkoord gaan met het voorstel.