• Wethouder Kroese: - We moeten heel veel bouwen, maar we mogen de leefbaarheid van de stad niet uit het oog verliezen.”

    Chris de Vries

Thijs Kroese: groeibriljant van de PvdA

PURMEREND Het college van Purmerend straalt daadkracht uit, met in de gelederen de op een na jongste wethouder in Purmerend ooit, Thijs Kroese (32), de groeibriljant van de PvdA.

Chris de Vries

Thijs is de zoon van oud-wethouder Els Kroese, zij zat van 1998 tot en met 2005 in het college van Purmerend. Thijs: “De politiek is mij met de paplepel ingegoten, aan de eettafel werd bij ons thuis vaak over de lokale politiek gesproken.” In 2010 zocht de partij nieuwe raadsleden in Purmerend. De jonge jurist twijfelde geen moment en stelde zich verkiesbaar. Hij werd in de raad gekozen in 2010 en werkte samen met een ervaren fractie. Zo is hij langzaam opgeleid tot de wethouder die hij nu is én ook nog raadslid van het jaar 2017.

DUIDELIJKE TAAL Kroese: “ De afgelopen raadsperiode was bijzonder, als partij hebben we moeten wennen aan de oppositierol. Ik persoonlijk heb mij juist daardoor kunnen ontwikkelen tot een echte debater die niet terugdeinst voor een discussie. Dat ik verkozen ben tot beste raadslid daar ben ik natuurlijk enorm trots op. Mijn duidelijke taal werd gewaardeerd. Dat zal ik meenemen als wethouder, maar ik hou ook van tempo maken, ik werk hard om dingen voor onze mooie stad voor elkaar te krijgen.”

ZWARE LAST Nu is Thijs bekroond met een wethouderspost en heeft een portefeuille waar veel van verwacht wordt, een zware last rust op zijn schouders. Onder meer Wonen en ruimtelijke ordening (RO) gaan de komende raadsperiode aangestuurd worden door een wethouder met een PvdA-signatuur. Kroese:“ Wonen en RO is een vertrouwd koppel, de invulling van de openbare ruimte en de ontwikkeling van nieuwe woningen kunnen niet los van elkaar gezien worden. We moeten heel veel bouwen, maar we mogen de leefbaarheid van de stad niet uit het oog verliezen.”

WACHTLIJSTEN Dit college van Purmerend ziet het als haar taak om de wachtlijsten voor de sociale huur aan te pakken. De afgelopen jaren is er veel te weinig aandacht geweest voor de bouw van deze woningen. "Nu de crisis voorbij is staan de investeerders in de rij om in Purmerend te bouwen, maar wel op onze uitdrukkelijke voorwaarden en die zijn minimaal 30% sociale huur, 30% middeldure huur en goedkope koop en 40% vrije keuze," aldus Kroese. In zijn vorige werkkring heeft Thijs geleerd belangen af te wegen en in gesprek te gaan met woningbouwverenigingen. Hij kent de markt en de belangen. “In mijn tijd in de commerciële vastgoed advocatuur heb geleerd anderen te overtuigen, onderhandelen en inzicht te krijgen in de complexiteit van bepaalde processen (zeker als het over vastgoed gaat) neem ik daaruit mee.”

Waar kunnen de inwoners van Purmerend Thijs over vier jaar op aanspreken? "Ik wil dat ik over vier jaar kan zeggen dat we er alles aan hebben gedaan om het leven in Purmerend prettiger te maken, daar horen voor mij serieuze stappen in de aanpak van de wachtlijsten voor de sociale huurwoningen bij.”

Kroese stroopt zijn mouwen op en gaat bouwen aan de stad.