Stap gezet in ontwikkeling locatie Galgeriet

WATERLAND Een samenwerkingsovereenkomst over de planvorming van het Galgeriet in Monnickendam is onlangs ondertekend. Namens gemeente Waterland zette portefeuillehouder Jelle Kaars zijn handtekening, namens BPD Ontwikkeling tekende regiodirecteur Harm Janssen en Jan Heeremans ondertekende de overeenkomst namens Hoorne Vastgoed. Met de ondertekening van deze overeenkomst is een vervolgstap gezet in de ontwikkeling van de locatie Galgeriet.

Kaars is blij met het sluiten van de overeenkomst. 'Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst maken we concrete afspraken over de ontwikkeling van het gebied. Verder wordt op dit moment hard gewerkt aan de opstelling van stedebouwkundige plannen. Die ontwerpen leggen we op 12 december in het Mirrorhotel tijdens het stadsdebat voor aan inwoners, ondernemers en andere partijen.'