• Informatie, (h)erkenning en onderlinge steun in Alzheimer Café

    aangeleverd

Samen en toch alleen

PURMEREND De komende tijd schrijft het Gezinsblad maandelijks over initiatieven in Purmerend en omgeving, die gericht zijn op het tegengaan en terugdringen van eenzaamheid. Vandaag aandacht voor het Alzheimer Café.

Ernst Buning

Geboeid luisteren de 40 aanwezigen van het Purmerendse Alzheimer Café naar schrijfster Marjan van den Berg, die vertelt over de dementie van haar moeder en stukjes voorleest uit haar boek 'Ze is de vioolmuziek vergeten'.

"Pap's ogen zijn vaak verdacht rood om de randjes. Maar hij houdt zich enorm groot. Iedere dag gaat hij naar het tehuis. Daar zit hij bij mam. Vaak huilt ze als hij weggaat. Dat snijdt dwars door hem heen. Afscheid. Iedere dag een beetje afscheid. Ik zie hem niet vaak huilen. Hij verstopt zijn tranen nog steeds."

Na de pauze gaat het gesprek over eenzaamheid. Iemand merkt op dat die eenzaamheid twee kanten heeft: 'Aan de ene kant de eenzaamheid van mijn vrouw, die wegglijdt in haar dementie en zich verloren en onbegrepen voelt. Aan de andere kant mijn eigen eenzaamheid. Mijn machteloosheid en verdriet zou ik met haar willen delen, zoals we dat vroeger deden. Maar dat gaat niet meer. Anderen wil ik er niet mee opzadelen. Dat is mijn eenzaamheid.'

OMGAAN MET DEMENTIE. Dementie komt steeds meer voor, in Nederland nu al bij ruim een kwart miljoen mensen. Er is geen medicijn, dus is de enige optie er zo goed mogelijk mee om te gaan. Op de website van Alzheimer Nederland staan veel tips hoe dat te doen. Basisprincipe is dat je iemand met dementie liefdevol en met respect behandelt, niet te veel feitelijke vragen stelt en rustig praat. Laat je niet verleiden tot een welles-nietes gesprek en kijk vooral naar wat iemand nog wel kan.

DE MANTELZORGER. Erna Waal, vrijwilligster bij het Alzheimer Café Purmerend:

'Veel mantelzorgers willen hun omgeving niet belasten en vinden dat ze sterk moeten zijn. En dat klopt, je moet ook heel sterk zijn als mantelzorger, maar tegelijkertijd moet je ook om steun en hulp durven vragen. Dan houd je het ook langer vol. Om eenzaamheid van de mantelzorger tegen te gaan is het belangrijk een luisterend oor te hebben, aandacht, begrip te tonen, zoals hier in het Alzheimer Café. Dan zie je iemand even opgelucht ademhalen en zich ontspannen.'

INFORMATIE

Het Alzheimer Café komt elke tweede woensdagavond van de maand bij elkaar in de Molentocht, Persijnlaan 99 in Purmerend. Contact persoon: Nel Koppers Tel: 0618216884

REACTIES en suggesties over het onderwerp 'Eenzaamheid, wat kunnen we er samen tegen doen?' graag naar gezinsblad@bdu.nl