• Pixabay

Samen aan tafel in Het Broeker Huis

BROEK IN WATERLAND Samen eten is toch vaak gezelliger dan alleen. Daarom wordt er in Het Broekerhuis aan Leeteinde 16 in Broek in Waterland iedere vierde dinsdag van de maand de activiteit 'Samen eten' gehouden. De activiteit vindt plaats op 26 februari, 26 maart en 23 april. De kosten bedragen 10 euro per persoon. Aanmelden kan bij Lies Dobber, tel. 020-4031513 of mail naar: l.dobber@planet.nl.