• Johan Koopmans

Woonark in jachthaven Uitdam: boot of geen boot?

UITDAM De Raad van State zal binnen enkele maanden gaan beslissen of varende woonarken van het type Aqua Viva als vaartuig moeten worden gezien. Een puur juridische kwestie, maar wel met mogelijk grote gevolgen voor Uitdam. Dit bleek maandag tijdens een hoger beroep bij de Raad van State.

Adrie van der Wel


Exploitant EuroParcs heeft grote plannen met de Aqua Viva in jachthaven Uitdam. Het geldende bestemmingsplan laat meer dan 500 ligplaatsen toe. Voor vaartuigen welteverstaan. Maar volgens de gemeente Waterland is de Aqua Viva niet primair bedoeld als vaartuig. "De Aqua Viva is eerder bedoeld om te functioneren als een recreatiewoning op het water, dan als vaartuig", zegt de advocate van de gemeente. En op zoveel bijkomende recreatiewoningen zitten de gemeente en de Dorpsraad Uitdam niet te wachten. Dat leidt volgens een woordvoerder van de Dorpsraad tot veel extra 'bewoners' en grote verkeersdrukte in het dorp.

Toch bezwoeren de woordvoerders van EuroParcs dat de Aqua Viva een vaartuig is. "Het concept is dat ze van de ene naar de andere jachthaven varen. De verwachting is dat dit zeker in de zomer vrijwel dagelijks zal gebeuren." Maar dat is zeer de vraag. "De Aqua Viva is volgens zijn bouwer geschikt om te verplaatsen", zegt een woordvoerder van de Dorpsraad. "Maar al bij geringe wind zal hij al niet meer kunnen varen." De golfslag op het Markermeer is volgens hem ook een probleem. Bovendien zal het besturen van het vaartuig heel lastig zijn, omdat dat gebeurt vanuit de slaapkamer aan de voorkant. Zicht naar achteren is alleen mogelijk met spiegels.

"Deze boot heeft zijn uiterlijk niet mee", aldus de advocate van EuroParcs. Vanwege onbekendheid met dit type wordt hij nu tegengehouden door de gemeente. Hij zou niet de kans hebben gekregen om te laten zien dat hij kan varen. De Aqua Viva heeft enige tijd in de jachthaven in Uitdam gelegen, maar moest op last van de gemeente worden verwijderd, omdat het om een recreatiewoning zou gaan. Overigens voer het vaartuig toen niet op eigen kracht weg. Het moest worden weggesleept.

De voorzitter van de Raad kondigde maandag aan dat de uitspraak in deze zaak wel enige tijd zal nemen. Het oordeel van de Raad is namelijk ook juridisch van belang voor andere komende zaken over woonverblijven die kunnen varen.