Provincie investeert in betere vaarroute

MONNICKENDAM De provincie moet de Dijksbrug aan de N247 bij Monnickendam. vervangen. Door een extra investering van 70.000 euro zorgt de provincie ervoor dat de nieuwe Dijksbrug wordt verhoogd (doorvaarhoogte 1,40 m) en verbreed (naar 5 meter). Door werk-met-werk te maken wordt de vaarroute beter bevaarbaar voor waterrecreanten.

De onderdoorgang van de Dijksbrug verbindt een knooppunt van het sloepennetwerk met een kleiner onderliggend vaarnetwerk, waar veel huur(fluister)boten, kano's en roeiboten gebruik van maken.

KNELPUNTEN AANGEPAKT Cees Loggen, gedeputeerde Water: 'Met deze bijdragen worden knelpunten in vaarverbindingen op verschillende plekken in Noord-Holland aangepakt. Ik ben blij dat deze belangrijke schakels worden hersteld, zodat straks nog meer mensen kunnen genieten van onze mooie vaarwegen.'

VAARVERBINDINGEN De provincie Noord-Holland trekt in totaal ruim 2 miljoen euro uit voor het verbeteren van een aantal recreatieve vaarverbindingen. Verschillende bruggen en sluizen worden aangepakt. Hierdoor wordt het middendeel van de 's-Gravelandse Vaart weer geschikt om op te varen, en blijven de Wijde Wormerringvaart en de verbinding Rustenburg - Verlaat goed bevaarbaar.

Verder verbetert de provincie de onderdoorgang van de Dijksbrug bij Monnickendam. Ook komt er een onderzoek (MER) naar een nieuwe vaarverbinding tussen de Wijde Blik en de Loosdrechtse Plassen.

SUBSIDIE De projecten komen in aanmerking voor subsidie van de provincie omdat ze klaar zijn om uitgevoerd te worden en omdat ze winst opleveren voor de hele regio en verschillende doelgroepen (meerdere waterrecreatievormen, gebruikers, ondernemers, beheerders, etc.).

Voorwaarde voor de subsidie is dat de projectpartners meebetalen aan de kosten.