• Gemeente Beemster

Prestatieafspraken over wonen

BEEMSTER Gemeente Beemster, Wooncompagnie, Woonzorg Nederland en huurdersvereniging De Vijfhoek hebben hun handtekeningen gezet onder prestatieafspraken voor wonen in een sociale huurwoning in Beemster.

In de overeenkomst maken de partijen concrete afspraken voor meerdere jaren over hun samenwerking als het gaat om wonen. De prestatieafspraken gaan over thema's die alle partners belangrijk vinden. Denk aan de beschikbaarheid van sociale huurwoningen, betaalbaarheid van woningen, kwaliteit en duurzaamheid van het woningenbestand en leefbaarheid.