Palmpasenfeest in de Broekerkerk

BROEK IN WATERLAND In de Broekerkerk in Broek in Waterland wordt zondag 25 maart het Palmpasenfeest gevierd. De viering gaat om 16.00 uur van start.

De deuren van de kerk staan open voor alle kinderen vanaf 4 jaar met hun ouders, verzorgers, familieleden en iedereen die het leuk vindt om hierbij aanwezig te zijn.

Een aantal kinderen zal een toneelstukje opvoeren over Palmpasen en nog meer.

Natuurlijk worden er veel liedjes gezongen. Ook wordt er samen met de kinderen een palmpasenstok gemaakt.

Bij de uitgang zal een bijdrage worden gevraagd voor de kosten van deze viering.

De Broekerkerk is gevestigd op Kerkplein 13 in Broek in Waterland.