Oppositie spreekt zich uit

PURMEREND De Purmerendse politiek stond afgelopen week in het teken van de algemene beschouwingen van de begroting 2019.

Chris de Vries

De begroting heeft een totale som van ongeveer 240 miljoen euro en wordt door het college van B&W verdeeld aan de hand van het eerder dit jaar gepresenteerde collegeakkoord. Het is de gelegenheid voor de oppositiepartijen ( VVD, SP, Leefbaar Purmerend, PVV en GroenLinks) om een naar hun oordeel andere verdeling van het geld naar voren te brengen.

WONEN Drie grote thema's waar de beschouwingen hoofdzakelijk over gingen waren wonen, duurzaamheid en onderhoud openbare ruimte. Dit waren ook de onderwerpen waarmee de partijen de meeste stemmen hebben getrokken, ieder met een andere visie. De coalitiepartijen waren mild in hun oordeel over de begroting, maar de oppositie heeft wel wat kanttekeningen. Een greep uit de reacties: VVD fractievoorzitter Jan Peter Dompeling: 'Wij zien nog steeds onvoldoende financiële onderbouwing voor de plannen van dit college, wij hebben dat al eerder aangegeven.' Over de inrichting van het bos in de kom A-7 is Dompeling kort; 'Zet daar een aantal woontorens neer en een groot deel van de sociale woningnood is verdwenen.'

PARKEERTARIEVEN In navolging van de verkeersvisie binnenstad vindt GroenLinks een auto-ontmoedigingsbeleid voor de binnenstad op zijn plaats met een verdubbeling van de parkeertarieven en geen bouw van meer parkeergarages. De meest kritische oppositiepartij is de SP, zij spreekt van een voortzetting van het oude beleid van het vorige college. SP Fractievoorzitter Bram Buskoop: 'Dit college is te lief voor de bouwers. Er moet absoluut meer gebouwd worden in de sociale sector. De verhouding is volgens ons scheef, er zijn te veel woningen gebouwd in de duurdere sector. Daar zijn er nu wel genoeg van, de druk ligt bij betaalbare woningen zowel koop als huur.'

DUURZAAM De politieke focus betreft de huisvesting in Purmerend ligt op dit moment op groepen die in absolute nood verkeren, maar dat is slechts het topje van de ijsberg. Purmerend is een van de gemeenten met de hoogste woningnood, maar daar wordt bijna wekelijks aan gewerkt om dat te verbeteren. Met het aardgasvrij maken heeft Purmerend een voorsprong op andere gemeenten vanwege een groot netwerk van de stadsverwarming.