• De initiatiefnemers van de Koemarkt en het Wormerplein.

Ondernemers willen investeren

PURMEREND De ondernemers aan de Koemarkt en het Wormerplein nemen het initiatief om gezamenlijk te investeren in hun eigen omgeving. Dit gaan ze doen als Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Onlangs ondertekenden de ondernemers daarvoor de uitvoeringsovereenkomst met de gemeente. Een BIZ is een afgebakend gebied zoals een winkelstraat of een bedrijventerrein waarbinnen alle ondernemers samen investeren in de bekendheid, uitstraling, kwaliteit en veiligheid van hun bedrijfsomgeving.

De ondernemers maken zelf plannen voor hun eigen gebied. Ze kunnen vanuit de BIZ bijvoorbeeld investeren in verfraaiing, promotie en beveiliging. En alle ondernemers in het gebied betalen mee. POSITIEF Arwin Versteijne, voorzitter van de Stichting BIZ Koemarkt: 'Onze stichting zorgt ervoor dat iedere ondernemer aan de Koemarkt zijn deel bijdraagt aan al het moois dat we samen ondernemen. Wat we in de toekomst ook gaan doen, een evenement, de kerstversiering of andere zaken, alles gaat dan gezamenlijk en iedereen draagt zijn steentje bij. Ook de niet-horecaondernemers zijn hier positief over. We kunnen in de toekomst mogelijk gezamenlijk energie of afvalinzameling inkopen. Hier heeft uiteindelijk de hele binnenstad profijt van.'

SFEER 'Door een BIZ te starten verwachten we, met alle ondernemers samen, veel te kunnen bereiken om de sfeer op het Wormerpleinplein nog beter te maken. Daar gaan we ons dus vooral op richten. We willen onze klanten graag blij en tevreden blijven terugzien', aldus Jacinta Wensveen, voorzitter Vereniging BIZ Wormerplein. In de opstartfase investeert de gemeente in professionele begeleiding. Ook organiseert de gemeente de draagvlakmeting. Bij voldoende draagvlak, int de gemeente jaarlijks de bijdragen van de ondernemers in het gebied. En stelt dit geld weer beschikbaar aan de ondernemers om hun BIZ-plan uit te voeren. Het college heeft de verordening Bedrijveninvesteringszones (BIZ) Koemarkt en Wormerplein vastgesteld. In december staat de vaststelling van de verordening op de agenda van de gemeenteraad.