• Gemeente Purmerend

Onderzoek naar luchtkwaliteit Purmerend

PURMEREND De GGD Amsterdam is, in opdracht van de gemeente, vandaag van start gegaan met het plaatsen van buisjes die de luchtkwaliteit in Purmerend gaan meten. Deze zogeheten Palmesbuisjes bevatten een stof die reageert op de hoeveelheid stikstof in de lucht. Zo kan worden gemeten hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit in de stad.

Aanleiding voor de metingen is een eerdere meting door de werkgroep Schone Lucht Purmerend. Hieruit zou blijken dat het stikstofgehalte op een aantal plaatsen in de stad boven de Europese norm zou zijn. SP en GroenLinks hebben naar aanleiding daarvan gevraagd om aanvullend onderzoek, waar de raad mee instemde.

Om de betrouwbaarheid van de metingen te kunnen garanderen, wordt voor een periode van 5 jaar de luchtkwaliteit gemeten. Elk jaar worden de resultaten geëvalueerd. De buisjes worden om de 4 weken vervangen zodat de verzamelde data kunnen worden uitgelezen en geanalyseerd. De Palmesbuisjes komen te hangen op 8 locaties in de stad waar volgens het Verkeersplan 2040 knelpunten in het verkeer te verwachten zijn. De verwachting is dat meer verkeer effect zal hebben op de luchtkwaliteit. Op 2 locaties in de stad worden buisjes opgehangen als vergelijkingsmateriaal met de drukkere plekken.

Op www.NO2buisjes.nl kan iedereen de resultaten van die metingen zien. De verwachting is dat de eerste resultaten uit Purmerend met een maand of twee zichtbaar zijn op die pagina.