• BDU Media

Minder restafval in Waterland in 2017

MONNICKENDAM Halverwege 2017 is in gemeente Waterland het nieuwe grondstoffenbeleid van start gegaan. Met dit beleid is ingezet op betere scheiding en minder verbranding van afval en ook op meer hergebruik van grondstoffen. De eerste resultaten over het jaar 2017 zijn ronduit positief. Zo laten de voorlopige cijfers zien dat de hoeveelheid huis aan huis ingezameld restafval is afgenomen, de hoeveelheid huis aan huis ingezamelde grondstoffen is toegenomen en ook de ingezamelde grond-stoffen bij de wijkcontainers is gestegen.

Wethouder Bromet: "De eerste resultaten zijn super positief. De huis aan huis ingezamelde hoeveelheid restafval is aanzienlijk teruggelopen. Zeker als je de eerste helft van 2017 vergelijkt met de tweede helft van dat jaar. Het eerste halfjaar van 2017 is bijna 1758 ton restafval op de oude wijze ingezameld en na de start van de eerste fase van het nieuwe grondstoffenbeleid is die hoeveelheid teruggelopen naar zo'n 1245 ton. Het was voor sommige inwoners best even wennen, maar met het nieuwe beleid is niet alleen het milieu gebaat, maar blijkt ons grondstoffenbeleid ook veel goedkoper. Dankzij de inspanningen van onze inwoners!''

De hoeveelheid huis aan huis ingezameld restafval is in Waterland afgenomen van 3338 ton (2016) naar 3004 ton (2017). Er is ook een toename van de hoeveelheid huis aan huis ingezamelde grondstoffen te zien, bij GFT ging het van 1440 ton in 2016 naar 1500 ton in 2017, en PMD(onder andere plastic) van 90 ton naar 240 ton. Bij de wijkcontainers nam het flessenglas ook toe van 390 naar 435 ton en kleding van 64 naar 80 ton. De inzameling oud papier is nagenoeg gelijk aan voorgaande jaren. Op de gemeentewerf van Waterland is een lichte stijging geconstateerd bij de afvalstromen tuinafval, puin, C-hout, KCA en ijzer. Begin 2018 is ook begonnen met huis aan huis inzameling van het PMD in de zakkenwijken in de historische kernen van Marken en Monnickendam. Gelet op de eerste resultaten over 2017 is de verwachting van gemeente Waterland dat de ingezette daling van inzameling restafval zich doorzet. De komende periode wordt onderzocht wat de effecten op langere termijn zijn en of als gevolg daarvan de afvalstoffenheffing structureel verlaagd kan worden.