• 1958. V.l.n.r. onbekend, juf Terpstra, meester Crom, meneer Lucieer (directeur) en meester De Jong.

Meester Crom , meesterverteller

PURMEREND Bram Crom wilde graag machinist worden, maar toen dat niet lukte doorliep hij de kweekschool in Amsterdam en probeerde aan de slag te gaan als leraar. Dat viel niet mee, want er was een overschot aan jonge leraren. Na een aantal sollicitaties kwam hij in 1954 naar Purmerend en nam zijn intrek 'op kamers' aan de Julianastraat.

Piet Jonker

KLOMPEN Bram begon op school A aan de Koestraat en moest even wennen aan de grote klassen, maar het meest verbaasde hij zich over kinderen die op klompen naar school kwamen. Meester Langhorst maakte plaats voor meneer Lucieer die in Purmerend in een leeg huis terecht kwam, maar meester Crom gooide zijn fietstassen vol met gereedschap uit het handarbeidlokaal en melde zich bij de woning: 'Er zal hier en daar toch een gordijn moeten worden ophangen.' Hij was betrokken bij de oprichting van de ouderraad, zorgde voor fietslessen, schoolvoetbal, gymnastiekles en, ondanks dat hij geen noten kon lezen, de schoolband. Meester Crom was streng, maar wist dingen duidelijk te maken. Breuken werden taartpunten en dat maakte het makkelijker. Voorlezen was een feest, Volgens een oud-leerling maakten ze het echt mee: 'Alsof je naast Columbus op het schip stond toen hij Amerika ontdekte. Je voelde het zeewater spatten.' Verhalen over de oorlog waren zo levensecht dat bezorgde ouders soms 'in gesprek' gingen met de meester. Hoogtepunt was elk jaar de toneelvoorstelling door leraren in het Heerenlogement. De kinderen zaten op het puntje van de stoel bij de voorstelling De Toverhoed met meester Witteveen. Ook op personeelsfeesten voelde Bram zich op het toneel als een vis in het water. Een keer stond hij gelijk met Tonny Nijboer op de planken en binnen de kortste keren waren ze getrouwd.

WILLEM EGGERTSCHOOL De scholen A en B moesten een nieuwe naam hebben en de gemeente kwam met geijkte namen. Meester Crom vond dat maar niks en bedacht de Willem Eggertschool en Jan van Egmondschool. Uiteindelijk gingen ze samen in de Willem Eggertschool en die staat nu aan de Jan van Egmondstraat. Bram was ook betrokken bij de Stichting Dienstverlening Bejaarden. Zo gebeurde het dat hij zich op school sterk maakte voor het gebruik van kostenbesparende 'potlootverlengers' en bij de stichting meebesliste over besteding van vele duizenden guldens. In 1984 was er net als bij het begin van zijn loopbaan een overschot aan jonge leraren en mocht hij 'op wachtgeld' met de afspraak dat hij, indien nodig, kon terugkomen.

RAADSDEBATTEN Er is nooit een echt afscheid geweest, maar Bram kon er niet om treuren: 'Het was een mooie tijd.' Samen met echtgenote Tonny wandelde hij graag naar de stad en tijdens de raadsdebatten volgde hij dochter Karlien op tv. Onderwijl genietend van koffie uit een kop met het opschrift '1954-1984', gekregen van collega meester Appel. Een gekoesterde herinnering. Op 11 mei 2015 is Bram Crom overleden.