Meer keuze voor klanten stadsverwarming

PURMEREND De bedrijfsvoering van de Stadsverwarming Purmerend is op orde, maar klanten hebben weinig keuzevrijheid. Dat is de conclusie van het onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie Purmerend en Beemster over Stadsverwarming Purmerend.

Er is veel geïnvesteerd in de stadsverwarming Purmerend. Daarom vindt de rekenkamercommissie het belangrijk dat ook goed gelet wordt op de risico's.

'Sinds 2007 is er veel verbeterd bij de Stadsverwarming Purmerend', aldus Arron Bell, voorzitter van de rekenkamercommissie Purmerend en Beemster. 'Maar klanten zouden meer keuzevrijheid kunnen krijgen. Het opzeggen van een aansluiting is duur en een contract met een lager vastrecht kan de klant helpen om op verbruik te sturen. Dit verhoogt de tevredenheid'.

'Er is veel geïnvesteerd in stadsverwarming, maar er wordt nog geen winst gemaakt.', aldus de voorzitter. 'Gelukkig zien we ook dat accountants nu verwachten dat er binnenkort wel winst gemaakt gaat worden. Dat is mooi, maar er is nog veel onzeker. Daarom willen we hier extra aandacht voor.'

De rekenkamercommissie van Purmerend en Beemster is officieel aangesteld om onafhankelijk onderzoek te doen naar belangrijke thema's voor inwoners van beide gemeenten. Op donderdag 15 februari worden de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd in de commissie Algemene Zaken van de gemeente Purmerend. Het onderzoeksrapport is te vinden op de website raad.purmerend.nl, bij de agenda.