• Gemeente Purmerend

Meebeslissen over inrichting van de stad

PURMEREND De openbare ruimte is niet alleen een zaak van de gemeente, maar ook van de samenleving: gemeente, bewoners en ondernemers samen. De afgelopen jaren zijn er meerdere gesprekken gevoerd over welke regels passend zijn voor de inrichting van de stad. Dit heeft geleid tot de Nota Omgevingskwaliteit. De nota volgt de huidige Welstandsnota op – de komende zes weken kan iedereen erop reageren.

De nota gaat over de inrichting van de openbare ruimte – zaken als water, hoogbouw en wegen – maar bijvoorbeeld ook heel concreet over hoe een dakkapel eruit mag zien, welke materialen je mag gebruiken als je in een monument woont, of wat voor gevelreclame we als Purmerenders wel of niet wenselijk vinden op de Koemarkt. Op plekken waar dat kan, worden de regels soepeler. Op andere plekken, zoals de historische binnenstad, bewaken we strenger wat wel en niet mag qua bebouwing en inrichting.
WONINGBOUW Deze nota komt op een belangrijk punt voor Purmerend: tot 2040 moeten er zo'n 10.000 woningen bij komen. Dat is hard nodig om alle Purmerenders een woning te kunnen bieden. De meeste van die woningen worden binnen de huidige stadsgrenzen gebouwd. Daarbij is het extra belangrijk om te letten op hoe de ruimte eruit komt te zien.
RICHTLIJNEN De Nota Omgevingskwaliteit is opgebouwd uit verschillende onderdelen en gaat in op gebieden als de binnenstad, de woonwijken en bedrijventerreinen. Daarnaast biedt deze algemene richtlijnen voor bebouwing, monumenten en de openbare ruimte. De Nota anticipeert op de Omgevingswet. Deze wet, die ingaat in 2021, biedt inwoners en ondernemers meer ruimte om eigen initiatieven in de stad te ontwikkelen.
REACTIE De Nota Omgevingskwaliteit ligt tot en met 17 oktober ter inzage. In die tijd kan iedereen hierop een reactie geven in de vorm van een zienswijze. Na 17 oktober worden de zienswijzen behandeld en stelt de gemeenteraad de nota vast. Ga voor meer informatie naar www.purmerend.nl/omgeving en reageer.