Maand van de Geschiedenis in Kwadijk

KWADIJK Oktober is traditioneel de Maand van de Geschiedenis. Meer dan duizend culturele instellingen, waaronder historische verenigingen en musea, organiseren activiteiten binnen het thema van dit jaar: opstand. Oudheidkundig genootschap Oud-Quayck doet mee met een tentoonstelling over Fort bij Kwadijk want dit onderwerp sluit prachtig aan bij het gekozen thema.

BUITENBEENTJE De expositie geeft een goed beeld van de bouw- en gebruiksgeschiedenis van het Fort als onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Al is Fort bij Kwadijk een buitenbeentje binnen de Stelling want de bouw van het fort, waarmee eind 19e eeuw een begin werd gemaakt, is nooit voltooid.

Dat had te maken met de Eerste Wereldoorlog, de eerste oorlog waarbij vliegtuigen werden ingezet. En daarmee had de Stelling van Amsterdam als verdedigingslinie rond de hoofdstad haar functie verloren.

FORTWACHTER Tot eind jaren vijftig van de vorige eeuw bestond het Fort bij Kwadijk uit een aangelegd aardwerk, een fortgracht en duinen alsmede een genieloods en fortwachterswoning. Het complex werd wel gebruikt en beheerd door een fortwachter.

De laatste fortwachter was mevrouw Prijs-Doesburg, haar dochter Hetta werd op het fort geboren en heeft meegewerkt aan de expositie, evenals de Apollo Dumpstore, die sinds 1969 in de genieloods is gevestigd.

Daarnaast is de tentoonstelling ingericht met materiaal van Oud-Quadyck. Kortom, de bezoeker krijgt een goed beeld van het Fort bij Kwadijk aan de hand van foto's, voorwerpen en documentatie.

EXPOSITIE De expositie in het clubgebouw van Oud-Quadyck, Kwadijk 125 te Kwadijk is te bezoeken op zondag 14 oktober tussen 13.00 en 16.00 uur. De toegang is gratis.

Kijk voor meer informatie op de website: www.oud-quadyck.nl