• Wijkcoördinator Marcel Bruin.

'Lopend op straat zie je vaak meer'

PURMEREND De dagen worden korter. Van november tot en met februari profiteren inbrekers volop van het duister. Projectgroep ogen en oren uit Purmerend weet daar alles van. De groep is ontstaan uit bezorgde bewoners en gestart in 2013. In die tijd was er een hoog percentage woninginbraken. Een groep verontruste burgers vroeg zich af wat zij hiertegen konden doen, de bodem voor het project was gelegd.

Chris de Vries

Dertien bewoners hebben in goede samenwerking met politie en gemeente een groep 'ogen en oren in de buurt' gestart met als motto 'op straat lopend zie je vaak meer'. De leden van de projectgroep lopen door de buurt, constateren onveilige situaties en waarschuwen bewoners van slecht of soms helemaal geen verlichte woningen. 'Mensen maken het inbrekers soms wel heel makkelijk om in te breken, bijvoorbeeld geen buitenverlichting of obstakels tegen de schutting wat klimmen gemakkelijk maakt', zo laat wijkcoördinator Marcel Bruin weten. De groep enthousiaste en betrokken deelnemers is inmiddels uitgebreid tot 175 onevenredig verdeeld over alle wijken van Purmerend. Zo is het Centrum nog niet bezet en de wijken de Gors en de Weidevenne kunnen nog wel wat versterking gebruiken. Bruin: 'Dat ons werk effect heeft, blijkt wel uit het feit dat eind 2014 het percentage inbraken al met 43 procent was gedaald en dat mede door oplettende buurtbewoners. Wij lopen regelmatig dezelfde route om te zien of de situatie verbeterd is, zo krijg je de wijk goed in beeld. Door de intensieve samenwerking met de gemeente merken wij dat ons werk nut heeft en er naar ons geluisterd wordt, dat voelt goed. Wij zijn herkenbaar aan onze gele hesjes met de opdruk Ogen en Oren en lopen op diverse tijden door de buurt, want de meeste inbraken worden gepleegd tussen 15.00 en 22.00 uur.'

Aanmelden kan via: www.ogenenoren.com