• Bromet: 'Welke portefeuille ik krijg is nu nog niet bekend.'

    Chris de Vries

Laura Bromet naar Den Haag

WATERLAND Door personele verschuivingen in de Tweede Kamer-fractie van GroenLinks is er een plaats vrij gekomen voor Laura Bromet (48). Bromet was tot voor kort wethouder voor GroenLinks in de gemeente Waterland. 'GroenLinks werd in het begin nog bekeken als een actiegroep, nu is Waterland het schoolvoorbeeld van een mooi stukje Nederland waar natuur, milieu en de mensen centraal staan', aldus Bromet. Na 13 jaar in de gemeentepolitiek vindt zij het genoeg en maakt Laura Bromet de overstap naar de landelijke politiek.

Chris de Vries

DUURZAAM Bromet kan terugkijken op een vruchtbare carrière in de gemeentepolitiek. Het meest trots is zij op het feit dat men bewuster met het milieu omgaat.

'Wat ik het mooiste vind wat GroenLinks in Waterland heeft weten te realiseren, is dat men nu heel bewust met het milieu omgaat en goed over duurzaamheid nadenkt. Maar dat komt ook omdat de inwoners letterlijk heel dichtbij de natuur staan, ze wonen er midden in.'

AARDGASLOOS Een voorbeeld van duurzaamheid is de nieuwbouw aan het Galgenriet en het Kohnstamm terrein. Hier wordt aardgasloos gebouwd. De warmte wordt voorzien door water uit de Gouwzee dat door warmtepompen verder naar de woningen gaat.

Verder zijn er twee windmolens nabij Marken. In de toekomst staan er nog meer molens gepland, maar dat ligt aan de provincie. Ook plastic afval gescheiden ophalen is heel gewoon, kortom Bromet laat Waterland 'groener' achter.

AMBITIEUS Door haar periode in Waterland heeft Laura Bromet de smaak te pakken en is zij politiek ambitieus geworden, zoals zij zelf zegt. Zo was zij verkiesbaar bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen maar werd zij net niet gekozen. Bromet stond vijftiende op de lijst.

Echter door het leveren van wethouders vanuit de fractie van GroenLinks in Utrecht en Den Haag is er plaats in de Tweede Kamer voor Bromet.

STROOMVERSNELLING Bromet: 'Ik ken de Haagse politiek al vanuit mijn tijd als beleidsmedewerker voor de Tweede Kamer fractie. Dat waren best drukke tijden, dat deed ik naast mijn fractievoorzitterschap in de gemeenteraad van Waterland.

Er waren dagen bij waarop ik even thuis was en daarna meteen weer doorging. Maar nu gaat alles helemaal in een stroomversnelling.'

INSTALLATIE Woensdag 13 juni is de installatie van Bromet in Den Haag.

'Welke portefeuille ik krijg is nu nog niet bekend er komt nog een nieuw kamerlid bij. We gaan kijken wat ons het beste ligt en dan komt er een verdeling van taken. Ik hoop natuurlijk iets in de 'groene hoek'.

Het zomerreces van de Tweede Kamer ga ik gebruiken om mij voor te bereiden en daarna: vol in de oppositie. Voor mij dit keer een andere rol op een ander politiek veld, maar wel met dezelfde passie', zo besluit Bromet.