• PvdA-wethouder Thijs Kroese aan de Waterlandlaan.

    Eline Klaver

Kroese over de 30-30-40 norm

PURMEREND Een aantal weken geleden beschuldigde SP-fractievoorzitter Bram Buskoop de coalitiepartijen van kiezersbedrog. Het percentage van dertig procent sociale huurwoningen bij nieuwe projecten zou namelijk niet gehaald worden, terwijl dit wel in het coalitieakkoord staat. Wethouder Thijs Kroese legt graag zijn kant van het verhaal uit.

Eline Klaver

SOCIALE HUUR Het realiseren van betaalbare woningen is een van de pijlers van het coalitieakkoord dat de coalitiepartijen afgelopen zomer tekenden. 'Waar eerder het bouwen van betaalbare woningen ook belangrijk werd gevonden, werd er weinig actie ondernomen in eerdere besturen om dit te realiseren', vertelt Kroese. 'Nu hebben wij een koerswijziging ingezet met de 30-30-40 norm. Dit betekent dat bij nieuwe nieuwbouwprojecten dertig procent sociale huur, en dertig procent middeldure huur of betaalbare koop moet zijn. De overige veertig procent is vrije keuze. Het afgelopen half jaar zijn wij hierover in gesprek gegaan met projectontwikkelaars en woningcorporaties, maar bouwprocedures en nieuw beleid kosten tijd en zijn niet in één, twee, drie uitgevoerd.' De heer Buskoop nam het project Brantjesoever als voorbeeld in zijn brief aangezien hier slechts zestien procent sociale huurwoningen gebouwd in tegenstelling tot de norm van dertig procent. 'Brantjesoever is een project dat al sinds 2012 loopt. Hierin kan je niet opeens het roer omgooien. Toch zijn we gaan praten met HSB om te kijken wat er mogelijk was. Door een aanpassing in het plan wordt zestien procent van de huizen alsnog sociale huur. Dat is geen dertig procent, maar in eerste instantie zouden er geen sociale huurwoningen komen. Elk nieuw woningbouwproject dat nu start in Purmerend, moet in ieder geval aan de 30-30-40 norm voldoen. Hierin is wel wat te schuiven. Ik snap best dat als een ontwikkelaar twaalf huizen bouwt, er geen drie in de sociale huur komen. Maar dan zoeken we naar een ander project waar deze wel gebouwd kunnen worden, ter compensatie.'

DISCUSSIE Over de uitspraken van de SP zit Kroese niet in. 'Dat leg ik echt naast mij neer', zegt hij. 'Ik denk dat discussie zeker gezond is in de gemeenteraad, dat houdt ons scherp als bestuur. Maar de manier waarop, moet natuurlijk wel gepast zijn. Ik blijf mij inzetten voor Purmerend en als mensen vragen hebben over deze koers, dan kan ik onze werkwijze aan iedereen uitleggen.'

TOEKOMST De toekomst van Purmerend ziet er volgens Kroese rooskleurig uit. 'Er gaat een hoop gebeuren in de stad', zegt hij. 'Momenteel hebben wij zo'n 35.000 huishoudens en daar zullen er tot 2040 nog 10.000 bijkomen. Plekken als de Wagenweg, de Waterlandlaan en het stationsgebied lenen zich bijvoorbeeld uitstekend voor hoogbouw. Daardoor kunnen hier straks niet alleen meer mensen wonen, maar maken we hele gebieden aantrekkelijker dan ze nu zijn. Het beeld van de stad zal flink gaan veranderen: we gaan de komende jaren van een stadje naar stad.'