Inwoners tevreden over uitvoering Wmo

PURMEREND Inwoners van Purmerend zijn tevreden over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) door de gemeente. Zij zijn vooral tevreden over de manier waarop de gemeente hen benadert. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek naar ervaringen met de Wmo.

De gemeente voert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. Via de Wmo verstrekt de gemeente hulp bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding, rolstoelen, vervoers- en woonvoorzieningen aan inwoners met een beperking. Elk jaar laat de gemeente een onafhankelijk onderzoek doen naar ervaringen met de Wmo. Aan 1.000 inwoners met een Wmo voorziening is een vragenlijst gestuurd. Ruim 40 procent heeft deze ingevuld. WAARDERING Over het algemeen zijn inwoners tevreden over de uitvoering van de Wmo in Purmerend. Vooral over de bejegening is men positief. In vergelijking met vorig jaar is de waardering zelfs toegenomen, inwoners: weten waar ze terecht kunnen met hun hulpvraag; vinden dat ze snel geholpen worden; vinden dat de medewerker van het Loket Wmo ze serieus neemt en vinden dat er samen wordt gezocht naar een goede oplossing. MANTELZORG Naast Wmo-ondersteuning krijgt de helft van de onderzochte groep hulp of zorg van hun partner, familie of iemand anders in hun eigen netwerk (mantelzorg). Volgens een kwart van deze groep kan hun mantelzorger op dit moment de zorg niet (meer) aan. Dit sluit aan op de inzet van een mantelzorgregisseur door de gemeente. Meer weten over de mantelzorgregisseur? Kijk dan op Purmerend.nl/mantelzorg. Dit jaar zijn ook vragen gesteld over de ervaring met de eigen bijdrage. De eigen bijdrage is afhankelijk van het verzamelinkomen en het eventuele vermogen, de gezinssamenstelling en de leeftijd. Voor bijna een kwart van de onderzochte groep geldt dat de eigen bijdrage leidt tot het minder gebruikmaken van ondersteuning dan eigenlijk noodzakelijk is. De gemeenteraad heeft vorige maand besloten de eigen bijdrage voor de Wmo met ingang van 1 januari 2018 vast te stellen op € 17,50 per periode van 4 weken.