• Han Giskes

Groot onderhoud aan Nicolaaskerk

PURMEREND Het zal geen bezoeker aan de binnenstad zijn ontgaan: de Nicolaaskerk op de Kaasmarkt is helemaal 'ingepakt'. Het is een komen en gaan van werklieden die binnen en buiten de kerk druk in de weer zijn. 'De kerk wordt niet gerenoveerd, zoals sommige mensen denken', zo vertelt Henk Dinkgreve, secretaris van de R.K. Nicolaaskerk.

Kelly van Roosmaelen

Dinkgreve vervolgt: 'Halverwege mei is men gestart met groot onderhoud aan de kerk. De kerk is eerst helemaal goed ingepakt, dat was een behoorlijk klus. Nu wordt er volop gewerkt aan de buiten- en binnenkant van de kerk.'

RIJKSMONUMENT De Nicolaaskerk is een Rijksmonument. Er mag dus niet teveel worden veranderd. Het onderhoud richt zich aan de buitenkant van de kerk vooral op het goed vullen van de voegen, de afvoer, het vervangen van versleten dakpannen en het torentje bovenop de kerk wordt helemaal nagekeken.

AUGUSTUS De werkzaamheden binnen de kerk bestaan vooral uit het nakijken van het stucwerk en het tegengaan van optrekkend vocht. De werkzaamheden zijn naar verwachting in de derde week van augustus afgerond.

'De kerk blijft tijdens de werkzaamheden in gebruik, dus er kan soms niet teveel lawaai worden gemaakt tijdens het grote onderhoud', zo laat Dinkgreve weten. 'Alle toegangen zijn gewoon open, evenals de nooduitgangen. Behalve tijdelijk het trapbordes aan de achterzijde. Dit bordes wordt echt gerenoveerd.'

Groot onderhoud is eens in de zoveel tijd nodig. Ongeveer 6 jaar geleden, werd er ook groot onderhoud aan de kerk op de Kaasmarkt gepleegd. Geld voor onderhoud komt vrij door een machtiging tot uitgeven van het Bisdom Haarlem-Amsterdam. Ook Rijksmonumenten Gelden Provincie Noord-Holland, BimBam en Stichting Prins Bernard Fonds hebben een financiële bijdrage geleverd, terwijl Monumentenwacht Groot Holland de begeleiding van het project in handen heeft.'

De Rooms Katholieke Parochie Maria, een samenwerkingsverband van een zestal Geloofsgemeenschappen in het Polderland rond Purmerend, waaronder de R.K. Geloofsgemeenschap H.H. Nicolaas en Catharina te Purmerend, is eigenaar van de Nicolaaskerk. In de kerk bevinden zich drie orgels van beroemde orgelbouwers: het Garrels-orgel, het Witte-orgel en het Bätz-orgel.