• Ineke Huibregtsen (directeur Prinsenstichting) en Monique Cremers (bestuurder De Zorgcirkel) ondertekenen de intentieverklaring tot verdere samenwerking.

    Prinsenstichting

Gezamenlijke inzet voor ouderen in Purmerend

PURMEREND De Zorgcirkel en Prinsenstichting willen nauw gaan samenwerken wat betreft de verzorging en begeleiding van ouderen (met dementie) in Purmerend. Het gaat om kennisuitwisseling, (arbeidsmatige) dagbesteding en huisvesting. Om die reden tekenden De Zorgcirkel en Prinsenstichting een intentieverklaring.

De organisaties willen samenwerken om de volgende effecten te bereiken: ieder ouder wordende Purmerender, met of zonder beperking, kan meedoen in de samenleving; meer autonomie en betere kwaliteit van leven voor cliënten van Prinsenstichting; zo goed mogelijke zorg verlenen aan elkaars cliënten door het inzetten, verwerven en delen van kennis en vaardigheden; goede zorg en een optimaal passende participatie door het effectief en efficiënt inzetten van huisvesting en middelen.

De organisaties willen kennis en ervaring uitwisselen over de zorg voor ouderen (met dementie) en ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking. De Zorgcirkel heeft met name verpleegkundige kennis en ervaring in bijvoorbeeld het gebruik van catheters en sondes. Prinsenstichting heeft vooral kennis en ervaring in het begeleiden van complex gedrag met oog voor de eigenheid van een cliënt. Daarnaast kan een aantal cliënten van Prinsenstichting deelnemen aan (arbeidsmatige-) dagbesteding in accommodaties van De Zorgcirkel.