Gemeente zet in op voorkomen en terugdringen alcoholgebruik onder jongeren

BEEMSTER De gemeente Beemster heeft voor de komende vier jaar vastgesteld op welke wijze zij alcoholgebruik door jongeren wil voorkomen en terugdringen. Het drinken van grote hoeveelheden alcohol heeft negatieve gevolgen, waaronder hersenschade. Daarnaast is er een grote kans op verslaving en het kan leiden tot gezondheidsproblemen. De schade van (overmatig) alcoholgebruik is het grootst bij jongeren. In het Preventie- en Handhavingsplan alcohol 2019-2022 heeft de gemeente Beemster aangegeven welke acties zij samen met haar partners gaat uitvoeren.


INVLOED Sinds 2014 is de gemeente verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de Drank- en Horecawet. Ook is in 2014 de leeftijdsgrens voor verkoop van alcohol verhoogd van 16 naar 18 jaar. Het toezicht op de naleving van de leeftijdsgrens is een belangrijke prioriteit van de gemeente. Van de alcoholverstrekkers verwacht de gemeente dat zij de leeftijdsgrens voor de verstrekking van alcohol naleven. Verder hebben ouders invloed op het alcoholgebruik van hun kinderen. Uit de meest recente jeugdgezondheidsmonitor van de GGD Zaanstreek-Waterland blijkt dat relatief veel ouders uit de Beemster (50%) van kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan, alcoholgebruik van hun kinderen tolereren. De gemeente gaat ouders voorlichten over de negatieve effecten van alcohol.

EDUCATIE De gemeente gaat samen met Brijder Jeugd en de GGD Zaanstreek-Waterland structureel aandacht besteden aan educatie. Zo wordt voorlichtingsmateriaal ontwikkeld, wordt barpersoneel getraind en geeft GGD Zaanstreek-Waterland in groep 7 en 8 alcoholvoorlichting aan ouders en kinderen. Aangezien in de Beemster geen scholen in het voortgezet onderwijs zijn gevestigd, wordt regionaal opgetrokken met de omliggende gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland om zo de doelgroep van 12-18 jarigen voor te lichten over de schadelijke effecten van alcoholgebruik. Daarnaast blijft de gemeente in gesprek met de alcoholverstrekkers.

Het Preventie- en Handhavingsplan alcohol Beemster 2019-2022 is deze week vastgesteld door de gemeenteraad.