Fragmenten Dik Trom voor volwassenen

ETERSHEIM Heeft u vroeger met veel plezier de boeken van Dik Trom gelezen? En u toen niet gerealiseerd dat er mooie fragmenten instaan die eigenlijk meer geschikt zijn voor volwassenen? In het Kinderboekenmuseum Het Schooltje van Dik Trom in Etersheim kunnen volwassenen op woensdag 24 oktober om 20.00 uur komen luisteren naar deze fragmenten. Henny Frikkee, vrijwilliger in het museum, zal uit meerdere boeken stukjes voorlezen.

Kieviet was een goede verteller en dat is te merken als je zijn boeken leest. Naast de boeken van Dik Trom heeft C. Joh. Kieviet nog meer dan veertig andere boeken geschreven. De bekendste zijn: Fulco de minstreel, Het slot op de Hoef en Okke Tannema. De meeste andere zijn in vergetelheid geraakt.

Frikkee leest op woensdag 24 oktober de mooiste fragmenten uit Dik Trom en uit een paar onbekendere boeken voor.

De vertelling begint op 24 oktober om 20.00 uur. Er kunnen maximaal 20 mensen komen luisteren. Aanmelden kan via arrangementen@hetschooltjevandiktrom.nl. of 06 15 13 62 36. De kosten voor deze avond zijn €?5, inclusief een kop koffie.

Groepen van 10 tot 20 personen kunnen na overleg ook op een ander tijdstip terecht voor deze lezing.

Voor meer informatie zie www.hetschooltjevandiktrom.nl en facebook.