• Gemeente Purmerend

Duurzame bouwer wint aanbesteding bouw tijdelijke woningen

PURMEREND De gemeente Purmerend heeft in 2018 het besluit genomen om 118 tijdelijke woningen te bouwen, verdeeld over vier locaties in de stad. Een Europese aanbesteding heeft geleid tot de keuze voor de bouwer De Meeuw & NEZZT. Het college heeft de ambitie om in totaal 200 tijdelijke woningen te realiseren. Samen met De Meeuw ziet de gemeente deze ambitie waargemaakt worden.

Uitstraling was het belangrijkste beoordelingscriterium, naast duurzaamheid, snelheid, social return en prijs voor de gemeente Purmerend om te kiezen voor de bouwer uit Oirschot om de tijdelijke woningen te realiseren.


BEOORDELING In de beoordelingscommissie van deze aanbesteding zaten een aantal betrokken omwonenden - van de aangewezen locaties -, een architect, een stedenbouwkundige en medewerkers van de gemeente.

ENERGIEZUINIG Wethouder Thijs Kroese: 'De Meeuw & NEZZT heeft veel ervaring op het gebied van tijdelijke huisvesting. Het aangeboden woonconcept NEZZT, scoorde op alle beoordelingscriteria het beste. Dit betekent ook dat de bewoner van de tijdelijke woning hier voordeel bij heeft. Hoe energiezuiniger de woning, hoe lager de woonlasten. Hoe mooier de uitstraling, hoe prettiger het uitzicht van de buurt.'


FLEXIBELE WONINGEN Directeur De Meeuw & NEZZT, Bas de Haan: 'Wij gaan een nieuwe generatie modulaire en flexibele woningen realiseren in Purmerend. Deze zijn maximaal uitwisselbaar. Concreet betekent dit dat bijvoorbeeld deze woningen in de toekomst heel gemakkelijk omgezet kunnen worden naar een onderwijsgebouw of een ziekenhuis. Daarnaast zijn wij heel kritisch op alle individuele onderdelen. Zo komen de keukens van een producent die Co2 neutraal produceert. De woningen zijn all-electric en scoren bovengemiddeld goed op het gebied van energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.'

Naar verwachting wordt er medio herfst 2019 van start gegaan met de bouw van de tijdelijke woningen. Zoals het nu gepland staat, wordt er eerst gebouwd op de locaties Kanaaldijk en Karekietpark.