• Burgemeester Van Beek plaatste de eerste inleverbus.

    Gemeente Beemster

De waarden van Beemster

Waarden kunnen tot 3 december gedeeld worden

BEEMSTER Bij alle Beemsterlingen valt deze week een brief op de mat met daarin uitleg over het ophalen van de waarden van Beemster, een kleurplaat en een ansichtkaart waarop de waarden ingevuld kunnen worden. Burgemeester Van Beek plaatste woensdag de eerste inleverbus voor het ophalen van de waarden van Beemster in De Keyserin. Het delen van waarden kan tot 3 december.


FUSIE De komende jaren werkt de gemeente Beemster toe naar de fusie met de gemeente
Purmerend. Daarom is de gemeente gestart met het proces 'Waardevol Beemster'. Het doel van 'Waardevol Beemster' is om zoveel mogelijk waarden op te halen en ze in beeld te brengen.

Om zo te laten zien wat voor Beemster van waarde is. Op deze wijze ontstaat een 'waardevol document' welke overhandigd kan worden aan de Gemeente Purmerend. Dit alles in het kader van de komende fusiebesprekingen.

INLEVEREN De kleurplaten en ansichtkaarten kunnen worden ingeleverd in de Waardevol Beemster inleverbussen. Deze staan in het gemeentehuis in Middenbeemster, als het gemeentehuis gesloten is, dan kunnen de waarden ook in de gewone brievenbus van het gemeentehuis worden gedeponeerd, Woonzorgcentrum Middelwijck, Bezoekerscentrum De Keyserin en Buurthuis Zuidoostbeemster.

Ook via de website www.waardevolbeemster.nl kunnen waarden worden aangeleverd. De tekening kan ook worden geüpload op de site.


AMBASSADEURS In september 2018 ontvingen alle Beemsterlingen een oproep van de gemeente om zich aan te melden als ambassadeur. Verschillende Beemsterlingen, tot nu toe 14, hebben zich aangemeld. Het ligt namelijk in de bedoeling dat zij in de komende periode op verschillende openbare gelegenheden bewoners gaan vragen naar hun ideeën over wat de Beemster zo uniek maakt. De planning is om aanwezig te zijn bij de koffieochtend in Zorgcentrum Middelwijck op 12 november, op 15 november in Buurthuis Zuidoostbeemster (tijd volgt nog), op 16 november op de vrijdagmarkt in het centrum van Middenbeemster, op 24 november bij het evenement eten tussen de koeien en op 25 november op de vlooienmarkt in De Kloek.


BOEK Alle opgehaalde waarden worden gebundeld in een boek dat in 2019 gebruikt zal worden in het fusieproces voor het behoud van de waardevolle Beemster. Na het ophalen en verwerken van de Beemster Waarden gaat de gemeente namelijk in gesprek met de gemeente Purmerend over de gezamenlijke visie op de nieuwe gemeente.
Deze visie wordt opgenomen in het zogenoemde 'herindelingsontwerp'. Dit document vormt de basis voor het wettelijke traject van fusie en wordt naar verwachting in juni 2019 door de raden van de Beemster en Purmerend vastgesteld. Daarna volgen nog diverse momenten waarop de gemeente de verbinding met inwoners, ondernemers en organisaties zoekt. Die volgen na afronding van het proces 'Waardevol Beemster'.