• P3 werkt aan een toekomst waar zich door een wandelgangencultuur mooie samenwerkingen tot stand kunnen komen

    Marcella Korver

De toekomst van P3: Podia, educatie en oefenruimtes onder één dak

PURMEREND Nadat de raad deze maand heeft ingestemd met de eigendomsoverdracht van Pop- en Cultuurpodium P3, kan deze zich volledig richten op de toekomst. Een toekomst waar podia, educatie en oefenruimtes onder één dak samenkomen en waar zich door een wandelgangen cultuur mooie samenwerkingen tot stand kunnen komen.

Marcella Korver

VERBOUWING Directeur Paulus Brugman van P3 is blij met deze politieke steun, want nu kunnen er concrete plannen voor de verbouwing gemaakt worden. Er moeten namelijk diverse aanpassingen aan het gebouw worden gedaan voordat andere bedrijven kunnen toetreden. De verbouwing zal met name aan de voorkant van het gebouw plaatsvinden. Het huidige kantoor en de oefenruimtes zullen plaats moeten maken voor ruimtes voor onder andere Muziekschool Waterland. Momenteel is deze muziekschool gevestigd in een pand aan de Geulenstraat, maar de bedoeling is dat zij intrekken bij de P3. De drie grote podia achterin het gebouw blijven ongeroerd. Verder zal het budget gebruikt worden om achterstallige onderhoud weg te werken en om de zichtbaarheid van de horeca te verbeteren.

BEZETTINGSGRAAD Door de samenwerking met onder andere Muziekschool Waterland wil de P3 ervoor zorgen dat de bezettingsgraad van de studio's en oefenruimtes optimaal worden benut. Momenteel zijn deze ruimten in de avonden en weekenden goed gevuld, maar doordeweeks zijn deze ruimtes vrijwel leeg. Eerder werkten de P3 en Muziekschool Waterland al samen mer het concept ´De Popfabriek´. Professionele artiesten leerden hier binnen tien lessen mensen de fijne kneepjes van het vak, waarna ze daarna in een band gingen spelen.

TOEKOMST De komende jaren zal de P3 zich nog meer omtoveren naar een verzamelgebouw omtrent muziek. Een onderscheidend concept dat er streeft naar een geheel dat meer is dan de som der delen.

Kijk voor meer informatie over de P3 op www.p3purmerend.nl.