• De Nachtegaal in het donker, nog niet ingepakt.

    Christy Rijser

De Nachtegaal zet 'alle zeilen bij'

Molen wordt ingepakt voor restauratie

MIDDENBEEMSTER Beemster windmolen De Nachtegaal zet 'alle zeilen bij' voor het 350-jarig bestaan in 2019. De molen zal dit jaar een grote restauratie ondergaan, om helemaal klaar te zijn voor het komende jubileum.

De Beemster (1612) heeft haar bestaan vooral te danken aan de inzet van vele windmolens, honderden molenaars en een paar eeuwen met onophoudelijke windkracht. De enige windmolen die De Beemster nu nog rijk is maalt sinds 1669 tot op de dag van vandaag onvermoeibaar voort. Hier echter geen water dat wordt weg gemalen, maar Beemster graan dat tot meel wordt vermalen.

RIETDEK VERVANGEN Met het oog op haar 350-jarig bestaan in 2019 zal De Nachtegaal vanaf januari worden ingepakt en bijna een halfjaar lang roerloos een forse restauratie ondergaan. Het huidige rietdek is na zo'n vijftig jaar op diverse plekken dringend aan vervanging toe. Na in de derde week januari van al het oude riet te zijn ontdaan wordt het kale molenlijf van onder tot boven onderzocht en waar nodig hersteld. Om toekomstig brandgevaar het hoofd te kunnen bieden zijn een droge stijgleiding en een modern branddetectie systeem in de restauratieplannen voor het nieuwe rietdek opgenomen. Ook wordt in het werk aandacht geschonken aan onderzoek naar de ouderdom van diverse zeer oude balken in de constructie, waarvan vermoed wordt dat sommige fors ouder zijn dan de molen zelf. Met dank aan o.a. het VSB fonds Beemster, de Van Toorn Scholten Stichting en de vriendenkring van de molen is een sluitende begroting opgesteld die het mogelijk maakt dat eind mei deze unieke molen in al haar pracht weer zal kunnen draaien en malen.

MOLENWINKEL VERPLAATST Van januari tot mei wordt de molenwinkel ondergebracht in een tijdelijk onderkomen naast de molen aan de Hobrederweg 4a zodat de verkoop van alle eerlijke Beemster meelproducten gewoon door kan gaan. De openingsuren zijn onveranderd zodat belangstellenden zowel op woensdag als zaterdag hun meel kunnen blijven kopen en gelijktijdig even kunnen kijken hoe de restauratie ervoor staat. Molen De Nachtegaal is iedere zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur en iedere woensdagmiddag van 12.00 tot 16.00 uur open om meel(producten) te kopen.

Korenmolen de Nachtegaal staat aan de Hobrederweg 4a in Middenbeemster. De geschiedenis van de molen en zijn voorgangers in Middenbeemster is in 2013 uitvoerig beschreven in het boekje De geschiedenis van korenmolen De Nachtegaal in de Beemster. Dit boekje, geschreven door Jaap van der Veen, is op de molen te koop voor 5 euro.

In 2011 kreeg de molen een nieuwe standplaats: 50 meter ten westen van zijn oorspronkelijk plek. Tegelijkertijd werd de Stichting tot behoud van De Nachtegaal de nieuwe eigenaar van de molen. In 2013 werd de molen uitgebreid restaureert en op 4 oktober feestelijk in gebruik gesteld. In 2014 is naast de molen een historische molenschuur gebouwd. Deze schuur wil de stichting verhuren om met de huuropbrengst daarvan de toekomst van de molen voor lange tijd te verzekeren. De molen is te volgen via www.nachtegaalbeemster.nl en via Facebook.com/nachtegaalbeemster.