Beusebos even uit beeld

PURMEREND Sinds de omheining en daardoor afsluiting voor publiek van het stuk grond langs de A7 is het ook in de gemeenteraad stil over de toekomst van het veelbesproken Beusebos. Zelfs de formatie van het college van B&W heeft door deze kwestie bijzonder lang geduurd en deelname van GroenLinks uitgesloten. Het college heeft vorig jaar afgesproken om het onderzoek naar de vestiging van een hotel over te laten aan de wethouders Mario Hegger (Stadspartij) en Paul van Meekeren (D'66). Een derde vooraanstaande partij is het Van der Valk concern. Het bedrijf heeft haar oog al laten vallen op het Beusebos/ de kom A7 vanwege de gunstige ligging voor het bouwen van een hypermodern hotel.

Chris de Vries

Dat de kwestie is doorgeschoven, komt omdat het college er zelf ook niet helemaal uitkwam.

Dat er een hotel komt, is wel besloten. Alleen de locatie was een issue. Een dilemma diende zich aan.

WERKGELEGENHEID De Stadspartij maakt het niet uit waar het hotel komt, werkgelegenheid heeft de prioriteit. D'66 vindt ook de werkgelegenheid, die de vestiging van een hotel met zich mee brengt, belangrijk. Maar de democraten hebben moeite met de locatie Beusebos/ kom A7. Er was afgesproken dat er voor het einde van 2018 een reactie zou komen.

Op de valreep was deze er, een reactie die wel interessant is voor de tegenstanders van de komst van een hotel en bebouwing op de locatie Beusebos/ kom A7.

ALTERNATIEVE LOCATIES De stand van zaken op dit moment is dat er overleg met het Van der Valk concern gaande is over een andere locatie. De bal ligt nu bij de hotelketen die zal reageren op de door de gemeente Purmerend aangeboden alternatieven.

Naar verwachting wordt er begin dit jaar een definitieve locatie bekend gemaakt en wellicht dat het Beusebos voorlopig even uit beeld is als locatie voor de bouw van een groot hotel.