Aandacht voor openbaar groen

PURMEREND Op de Dag van het Park, zondag 27 mei, waarin aandacht wordt gevraagd voor het openbaar groen in de stad, houdt IVN Waterland een excursie in heemtuin De Dwarsgouw. Ook heemtuin De Dwarsgouw hoort tot het openbaar groen, alleen in plaats van de gemeente is IVN Waterland verantwoordelijk voor het beheer en het beleid.

De zogenaamde natuurparken, waartoe de heemtuin ook behoort, hebben een recreatieve functie voor mensen, maar het belangrijkste doel is de bescherming van bepaalde landschapjes, dier- en plantensoorten.

BLOEI Op zondag 27 mei wordt er een bloeiende heemtuin De Dwarsgouw getoond. De bijzondere rietorchis staat in bloei, net als de ratelaar, klaversoorten, moeras vergeet-mij-nietje en nog veel meer andere soorten planten die zo kenmerkend zijn voor Waterland.

Waarom leven de planten waar ze leven en hoe leven ze samen met elkaar in dit gebied? Hoe zorgt IVN Waterland er voor dat deze bijzondere soorten blijven bestaan? Dat is niet alleen voor de planten belangrijk, maar ook voor de dieren die de planten nodig hebben als voedsel, bescherming en als broedplaats.

Er wordt om 10.30 uur gestart aan Trimpad 1 in Purmerend. De kosten bedragen € 2,50 per persoon. leden en donateurs van het IVN hebben gratis toegang. Neem voor meer informatie en/ of aanmelding contact op met Louis Boersma, tel. 0299-425554 of kijk op: www.ivn.nl/afdeling/waterland.