In sociale voorzieningen wordt bezuinigd door onzinnige bestedingen en niet voldoende controle van overheid.

15-05-2019, 16:27 | Lezersnieuws | mehdi

De laatste jaren wordt op de meeste sociale voorzieningen bezuinigd. Overheidsgebouwen en buurthuizen worden verkocht, gesloopt of aan particuliere sector afgeleverd.

Sociale huurwoningen worden verkocht of gesloopt en in plaats daarvan komen dure huur-of koopwoningen. Dat resulteert in verharding van de maatschappij (kloof tussen armen en rijken, en allochtonen en autochtonen wordt steeds vergroot.)

Ik was verbaasd hoe het kan dat in zo’n rijk land, steeds meer mensen gebruik moeten maken van voedselbanken en kledingbanken enz.

 

Ik ben verbaasd, hoe het kan dat een ondernemer, zonder hulp van subsidie, zijn vaste lasten, belasting en personeel kan betalen en nog winst maken om in zijn levensonderhoud te voorzien.

Al de subsidies van de overheid aan de hulporganisaties worden op verkeerde manier benut en gaan niet naar de juiste personen.

Ik heb bij diverse welzijn organisaties gewerkt, Ik heb gemerkt dat de meeste welzijnsorganisaties een industrie zijn geworden en menselijke aspecten langzamerhand zijn verdwenen en het gaat nu meer om geld dan om mensen.

Er heerst soort zwijgcultuur en elke tegengeluid wordt tegen gehouden en als dat niet werkt, wordt men langzaam uitgewerkt.

Ik heb gemerkt dat regels niet worden nageleefd.

Subsidies verdwijnen in meest onzinnige trajecten.

Arbo-weten worden niet nageleefd. (Zoals in gevaar brengen van personeel en bezoekers)

Sociale ruimtes worden als Privéruimtes beschouwd.

Materialen worden in grote hoeveelheden gestolen.

Ongeschikte mensen worden als begeleiders voorgesteld.

 

Kortom is er geen enkele controle op hoe de organisaties te werk gaan en waar het geld aan besteed wordt. (als of de regels alleen voor gewone burgers gelden. Veel dingen kloppen alleen op papier, maar in werkelijkheid zie je er niet veel van.)

 

Als ik in z’n korte termijn achter zoveel misstanden ben gekomen, hoe kunnen al de verantwoordelijke mensen alles laten zo zijn gang gaan en er niets aan doen.

 

Persoonlijk vind ik dat de gemeente beter de subsidies aan de doelgroep kan besteden zonder tussenkomst van al die organisaties. In plaats van mensen vis te geven, beter ze leren zelf vis te vangen. Dan heb je met een klap 3 vliegen geslagen.

-mensen stimuleren om voor de lotgenoten iets betekenen.

-met minder geld en middelen hogere rendement halen en meer mensen bereiken.

- mensen (de doelgroep) het gevoel geven dat ze ook een belangrijke rol in maatschappij spelen.